VVE Stortemelk

Een website voor in- en out-siders van het appartementencomplex de Stortemelk in Stadsweide te Harderwijk.

 

Als bestuur van de Stortemelk hechten we veel waarde aan transparantie m.b.t. het wel en wee van ons appartementen complex. Het is dan ook belangrijk om niet alleen de huidige bewoners actief van informatie te voorzien maar ook potentiële bewoners.

 

Behalve informatie over de Stortemelk zelf vindt u hier ook algemene informatie die betrekking heeft op VVE's in het algemeen. Het wonen in een appartementencomplex betekent dat alle bewoners eigenaar zijn van het hele gebouw. Een ieder is, door aankoop van een appartement, eigenaar van de eigen woning maar is mede verantwoordelijk voor de buitenschil van het gehele complex.

 

Het onderhoud van de binnenkant van de woning is dan ook voor rekening van de bewoner(s) zelf en voor het onderhoud aan de buitenschil wordt een maandelijkse bijdrage betaald. Deze bijdragen vormen het onderhoudsbudget voor de buitenschil van het complex. De bijdrage verschilt per type woning. De Stortemelk kent 9 type's.

 

Zoals vermeld is het onderhoud aan de binnenkant van de bewoner(s) zelf. Is er iets aan de hand dan dient u zelf actie te ondernemen.

Is er een mankement aan de buitenkant van uw woning dan kan dit via deze website gemeld worden.
U moet zich hiervoor aanmelden aanmelden met de gebruikersnaam en het wachtwoord wat u van de VVE heeft gekregen.

 

In de splitsingsakte van de VVE en de Rectificatie Splitsingsakte Stortemelk wordt verwezen naar het model reglement van splitsing van 1973.
In dit reglement staat beschreven hoe zaken binnen de VVE geregeld zijn of zouden moeten zijn.

Kijk hier voor aanvullende informatie.


Regelmatig zijn er woningen te koop.

Kijk hier voor een overzicht op Funda.

 

Vriendelijke groet,

Het bestuur

Copyright © 2014. All Rights Reserved.